Akademik Sanat nedir?

19.yüzyıla gelindiğinde sanatçıların itibarları Avrupa genelinde yayılan sanat akademilerine bağlıydı.Bu akademilerde ise sürekli bir değişime direnme söz konusuydu.Akademiler gittikçe muhafazakarlaşıyorlardı. Yenilikçi fikirlere karşı olan bu sanat akademileri avangard anlayışa da karşıydılar.Bu yüzyıllarda Avrupa sanat hayatı akademilerin kontrolü altındaydı.Öğrenciler de bu akademilerde eğitim görmeyi çok istiyorlardı.Sanatçılar öğrencilere akademiye nasıl üye olunacağını öğretmeye çalışıyorlardır.

Bu akademiler ilk kez İtalya’da faaliyet gösterdi.Akademiler Avrupa’da yayıldı ve lonca ve çıraklık sisteminin yerine geçmeyi başardı. Eğitimin yanı sıra yarışmalar düzenleniyordu ve ödüller veriliyordu.Sergiler açılıyordu.Akademiye  girmek hiç de kolay değildi.Zorlu sınavlar vardı tatbiki.Akademiye kabul edilen adaylara yıllarca eğitim veriliyordu.Sanatçılar zanaatkarlardan üstündür anlayışını kanıtlamak için akademik sanat çok önemliydi.Akademik sanat yıllarca çalışmayı gerektiriyordu.Öğrenciler içi giriş sınavı vardı ve referans mektubu almaları onlara avantaj sağlıyordu.

Akademide öğrenciler ilk yıllarda daha çok resim ve heykeltıraş ile uğraşıyorlardı.Kontur ve ton uygulamalarıyla uğraşıyorlardı.Bu alanlarda yetkinliğe ulaşan öğrenciler alçı kalıpları karşısında çizim çalışmaları yapıyorlardı.Eğer yaptıkları çizimler istenilen  standartta olursa gerçek modellerle çizim yapabiliyorlardı.Öğrenciler  boyama  yapamıyordu.Çizim kabiliyetleri çok geliştikten sonra olabilirdi.Boyamayı da öğrenen akademik sanatçı atölyelere katılmaya başlıyordu.Resim eğitimi sanatçıların akademiye bağlı resmî akademisyen olması gerekliydi.Bu tüm zahmetli aşamaları başarıyla geçen öğrenciler meslekteki ünvanına sahip oluyorlardı. Sanatçılar belli tarz ve tekniklerden dışarı çıkmıyordu.En yüksek statü veya mitler dini hikayeler konu olarak ele alınırdı.Çok da önemli olmayan konularda portreler ve manzaralardı.19.yüzyılda sınıflar geliştikçe sanata rağbet arttı.Resmi sergiler , sanat tacirleri ve seri üretim baskılar sanatı daha popüler bir hale getirdi.Akademik sanat o dönemde en gözde tarzdı.