Renk alanı resimleri nedir?

Renk Alanı Resimleri(1947-60)

Renk alanı resmi soyut eksperyonist bir kavram olmakla birlikte bu terim ilk kez 1950lerde birtakım ressamın eserlerini tanıtmak için oluşturulmuştur.Bu resimler daha çok duygusal anlam uyandırmaya çalışmış ve büyük tuvaller kullanılmış. Büyük tuvallerde bazen tek renk bazen yoğun 2-3 rengin kullanılması söz konusudur. Tuvallerdeki bu resimler izleyicileri tefekküre çağırmıştır.2.dünya savaşından sonra Avrupa harap olmuştu ve Avrupalı sanatçılar da Amerika’ya göç etmeye başlamışlardı. Amerika’da bu kadar sanatçı bulunması ,sanatçıların okulda yer alması adeta Amerikayı bir sanat merkezi haline getirdi.Sanat ortamı tekrar canlanmıştı.Mark Rothko:Karmaşık fikirlerin basit bir şekilde ifade edilmesi taraftarıyım, demiştir.1940 lı yılların sonunda bazı sanatçılar Soyut Ekspresyonizm e paralel olarak renk alanı resimleri fikrini ortaya çıkardılar.Artık soyut ekspresyonizme yorum katılmaya başlanmıştı.Bu renk alanı resimlerinde düz tek renkler kaplanan geniş alanlar veya bir arada bulunan iki üç devasa tuvallere emdirilmesi , yayılmasıdır.Bu akımın ilgi alanları arasında din ve mitler vardır.Renklerin gücünü kullanan bu sanatçılar izleyicileri tefekküre davet ederek sanatlarını gerçekleştirdiler.Bu tablolar beraber sergileniyordu.Çünkü gerçek anlamın anlaşılması için beraber görülmeleri gerekiyordu.

Sanatçılar gittikçe soyutlama yapmak istiyor, bu tarzı araştırıyorlardı.Sanatın izleyicilere daha fazlasını sunmaları gerektiğini düşünüyorlardı.Sınırsız şekilde deneyimde bulunmalarını istiyorlardı.Sanatçılara göre bu devasa renklerden çıkarılacak çok anlam vardı.O yüzden geniş alanlarda çok güçlü renkler kullandılar.Figürler, imgeler kullanmak yerine renkleri cesurca devasa şekilde resmettiler.Renklerle belli belirsiz şekiller yaptılar ve tuvalin düzlüğüne vurgu yapmak istediler.Birbiri içine geçmiş bulanık çizgiler vardı ve bunlar izleyicinin derinlik ve mesafe algısıyla oynuyorlardı.İzleyicilerde bir tefekkür oluşturmak amaçlanıyordu.Bir odak noktası yada temel bir unsur yoktu.Tuvalin her kısmında eşit derecede önem vardı.Dış dünya ile eser arasında sınır olmadığının vurgusunu çizmek için resimlerde çerçeve yoktu.Renk alanı resimleri sanatı arka fonun önüne bir form ya da kütle yerleştirmenin önüne geçen ilk sanatsal tarzı oluşturdu.Renk alanı resimlerinin bir alt dalı da sert kenar resimleridir.Bu tarz 1960 Lar’da ortaya çıkmıştır.Bu tarzda eser veren ressamlar da yoğun renkleri pürüzsüzce uyguladılar.Ancak kenarla flu kalmadı.Net çizgilerle çerçeve oluşturdular.Kesin sınırlarla ayrılmış lekeler tuvallerde yerini aldı.1947 şerde Rotho doğal dünyaya işaret etmek için belirli ruh hallerini harekete geçirdi.Farklı farklı ton ve yoğunluklarda eserler verdi.Renk bölgelerinden oluşan devasa resimler üretti.Başlangıçta donuk renkler kullandı.Bunlar ışığı yansıtıyordu.Sanatçının paleti gittikçe kasvetli bir hal alıyordu.Bir odada ziyaretçileri çevreleyecek bir sergi düzenledi.O serginin olduğu sene Clyfford Still de farklı renklere batırılmış tuvallerini sergiledi. Still  yırtık kumaş , yada kağıt kullanmakta , eserlerine farklı bir hava katmaktaydı.Renk alanı resimleri tarzında amaç devasa tuvallerdeki renklerde tefekküre ulaşmaktı.