Shin Hanga nedir?

Shin Hanga (1915-39)

Yeni baskılar anlamına gelen bu kelime shin hanga olarak kullanılmıştır.Geleneksek olan Ukiyo-e ahşap baskılarını canlandırmayı amaçlamıştır Shin Hanga 20.yüzyıl başlarına ait Japon sanat akımıydı.Taisho ve Showa dönemlerinde üretilmişti.Bu baskılar modern olmanın yanında romantikti de.Ukiyo-e sanatı ile ortak üretim metodu kullanılıyordu.Bu terim 1915’te Watanabe Shozabur tarafından ortaya atıldı.Eski ukiyo-e ahşap baskılarını tekrar basmanın doğru olmadığını düşünüyordu.Japon baskı sanatının geleneklerini kullanarak onları batı sanatıyla harmanlayarak tarz oluşturdu.Konular arasında doğa ve şehir manzaraları ,güzel kadınlar,aktörler,kuşlar ve çiçekler vardı.Watanabe zanaatkar ve sanatçıları bir araya getirdi.Kısa sürede benzer bir çok atölye açıldı ve Shin Hanga akımı ortaya çıktı.1915ten 1942ye kadar gelişimler gösteren Shin Hanga, 1946 dan 1950 lerin sonuna kadar da devam etmiştir.Ukiyo-e 20. Yüzyıl başlarında tüm çekiciliğini ve güncelliğini yitirmişti ki Shin Hanga ortaya çıktı.Shin Hanga’nın ortaya çıktığı fikir baskı üretiminde Ukiyo-e için 17. Yüzyıl dan 19. Yüzyıla kadar en uygun hale getirilmiş yöntemleri kullanmaya başladı..Eskiye göre batı dünyasıyla daha entegre olan Japonya’nın bu deneyimini yeni çizim biçimleri için temel olarak kullanmaktı.Manzalar , güzel kadınlar , kabuki aktörler gibi geleneksel Ukiyo-e temaları devam ederken tarz olarak da adeta Realizim ve Empresyonizm’den esinleniyordu.

Düz ve stil imgelerden farklılaşarak ışık oyunları atmosferik efektler doğal renkler tonla kontrastlar ve perspektif gibi unsurların hepsi Shin Hangaydı.Shin Hanga sanatçıları sadece batı izinden yararlanmıyor , bununla Doğuyu da birleştiriyordu.Japonya’da vakit kırsal alanlar yok olmak üzereydi ki sanantçılar ahşap mimariye ihtiyaç duydular ve nostaljik eserler ortaya çıktı.Taze fikirler ve betimlemeler ortaya çıkıyordu.Neo-ukiyo-e (Yeni Ukiyo-e) olarak da adlandırılan Shin Hanga için Watanabe, 1922 yılında,eserlerdeki yaratıcı nitelikleri ön plana çıkararak Shinsaku Hanga(yeni bir biçimde yaratılmış baskı) terimini bularak kullandı.Çok fazla Shin Hanga sanatçısı vardı ve bunlar ahşap başkı eğitimleri sırasında  batıya ait yağlıboya geleceğinde eğitim gördü.Bu farklı maharet ve tarzlar sonucunda renkler karıştırıldı ve farklı ruh halleri yansıtıldı.Perspektif çeşitlerinden düzlemsel ve atmosferik perspektif kullanıldı.Konstrastlar kullanıldı.Japonya’da Shin Hanga için büyük bir Pazar oluşmuştu.Japonlar için Ukiyo-e ticari bir meta olarak görülüyordu.Watanabe’nin Shin Hanga yapıtları esas olarak Japon müşterileri hedeflemekteydi.Fakat öyle olmadı.Shin Hanga daha çok Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından ilgi gördü.20.yüzyıl Japonya’sının sanatsal hiyerarşisinde baskı sanatı, yağlıboya tablolardan ve heykellerden daha alt sıralarda yer alırken zamanla bu durum değişti.Tokyo’da on Shin Hanga sanatçısının 150 eseri sergilendi.Bu serginin adı yeni bir biçimde yaratılmış baskılar sergisiydi.Ancak 2.dünya savaşı yaklaştıkça Japonya’nın askeri hükümeti sanata kısıtlamalar getirdi. 1939’da resmi savaş sanatı ve ilgili propagandanın üretilmesi ve yayılması içim Askeri Sanat Birliği oluşturulmuştur.1943 yılına gelindiğinde ise sanatçıların malzemeleri karneye bağlandı.Japon baskılarına olan talep düştü.Piyasa savaş sonrasında bir daha eski haline hiç dönemedi.